Hinnakiri

Meie poolt pakutavad teenused jagunevad raamatupidmise baas- ja lisateenusteks. Baasteenuse perioodiks on üks kalendrikuu ning baasteenuse hind kujuneb vastavalt raamatupidamise dokumentide mahule ühes kuus.


Baasteenus sisaldab:


Raamatupidamisteenuste hinnakiri:


Algdokumendid on:


Lisateenuste kirjeldus:

Töötasude arvestuse osas:
puhkusearvestus, tõendite väljastamine;
Pangaülekannete tegemine:
ostuarvete tasumiste, palkade ja maksude ülekanded;
Majandusaasta aruande koostamine:
majandusaasta aruande koostamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale tavale;
Lisaaruannete koostamine:
Statistikaameti aruanded (va. Intrastat), aruanded krediidiasutustele ja muud lisaaruanded;
Esindamine ja muu raamatupidaja töö:
esindamine asutustes ja ettevõtetes ning muu raamatupidaja töö tunnihinna alusel.

Lisateenuste hinnakiri: