Firmast
Hinnakiri
Kontakt
Tagasiside

 
 
Hinnakiri
Prindi
 
 

Meie poolt pakutavad teenused jagunevad raamatupidmise baas- ja lisateenusteks. Baasteenuse perioodiks on üks kalendrikuu ning baasteenuse hind kujuneb vastavalt raamatupidamise dokumentide mahule ühes kuus.


Baasteenus sisaldab:

 • raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
 • sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
 • Töötasude arvestus (kuni 5 töötajat);
 • kassaorderite vormistamine;
 • põhivarade arvestus;
 • sotsiaal- ja tulumaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine;
 • käibemaksudeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine.

Raamatupidamisteenuste hinnakiri:

 • kuni 25 algdokumenti 100 €;
 • kuni 50 algdokumenti 140 €;
 • kuni 100 algdokumenti 180 €;
 • kuni 150 algdokumenti 220 €;
 • kuni 200 algdokumenti 260 €;
 • kuni 250 algdokumenti 300 €;
 • üle 250 algdokumendi kuus hind kokkuleppel.

Algdokumendid on:

 • sularahakviitungid;
 • maksekorraldused;
 • tellija poolt väljastatud arved;
 • panga väljavõtted. Panga väljavõttes on iga rida üks algdokument;
 • kassadokumendid (kassa sissetuleku ja väljamineku orderid);
 • tellijale esitatud arved;
 • tarnijatelt saadud ostuarved;
 • Lepingud;
 • tellijale esitatud arved;
 • aktid, otsused, käskkirjad, protokollid, korraldused jne.;
 • kuluaruanded;
 • lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega;
 • eksporti ja importi tõendavad dokumendid;
 • panga teatis intressi või teenustasu kohta;
 • palgaleht;
 • põhivahendite kaardid, arvestuslehed;
 • laoarvestuslehed, inventuuriaktid.

Lisateenuste kirjeldus:

Töötasude arvestuse osas:
puhkusearvestus, tõendite väljastamine;
Pangaülekannete tegemine:
ostuarvete tasumiste, palkade ja maksude ülekanded;
Majandusaasta aruande koostamine:
majandusaasta aruande koostamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale tavale;
Lisaaruannete koostamine:
Statistikaameti aruanded (va. Intrastat), aruanded krediidiasutustele ja muud lisaaruanded;
Esindamine ja muu raamatupidaja töö:
esindamine asutustes ja ettevõtetes ning muu raamatupidaja töö tunnihinna alusel.

Lisateenuste hinnakiri:

 • Raamatupidamise sisseseadmine alates 65 €;
 • Raamatupidamise siseeeskirjade koostamine alates 100 €;
 • Statistikaameti aruande koostamine alates 10 €;
 • 0-deklaratsioonide esitamine alates 15 €;
 • Endiste perioodide deklaratsioonide parandamine alates 10 €;
 • Aastaaruande koostamine püsikliendile alates 130 €;
 • Suhtlemine Maksu-ja Tolliametiga ja Haigekassaga 16 €/tund;
 • Lisaaruannete koostamine nt. krediidiasutustele 32 €/tund.

  Balansiir OÜ  Viru väljak 4/6-52 Tallinn